Oglasi
萯n ukazanja u Me饀gorju
Blog - sije鑑nj 2008
ponedjeljak, sije鑑nj 14, 2008
Grkokatolici ili katolici isti鑞oga obreda su dio katolika koji je nastao nepriznavaju鎖 veliki raskol 1054. i ostali su vjerni papi.... Iako po djelovanju sli鑕 više pravoslavcima, sve鎒nici im se 緀ne, koriste kvasni kruh na misi oni su katolici... Obred im se razlikuje jer se bogoslu緅e grkokatolika razvijalo po isto鑞im kulurama, i koristili su se gr鑛im jezikom, za razliku od rimokatolika koji su koristili latinski jezik i zapadnu kulturu... Mo綿a su oni glavni most izme饀 isto鑞ih i zapadnih krš鎍na, jer ujedinjuju pravoslavni na鑙n obreda i papino poglavarstvo.... Kao što je jedan 鑟vjek rekao: "Rimokatolici i grkokatolici su kao jedan narod sa razli鑙tim narodnim nošnjama". Grkokatolici su baš kao pravoslavci prije raskola.... Oni i jesu mudri jer raskol uistinu nije trebao biti, a ponajviše ih ima u Ukrajini, ali ima ih i na našim prostorima...
krscanin @ 14:45 |Komentiraj | Komentari: 10 | Prikaži komentare
petak, sije鑑nj 11, 2008
Evo ukoliko niste još imali prilike pro鑙tati zadnju pjesmu poginule Kristine iz Trilja, zbilja izgleda kao nekakvo proro鑑nstvo... Teško je zamisliti da su ove rije鑙 zadnje koje je netko napisao prije smrti... Evo pjesme, koja se zove
Prekinuta mladost:

Svije鎒 bijele
bijelo lice otkrivaju,
latice tuge padaju
na tron prekinute mladosti.

Najljepša oda
stvara se u
suznim o鑙ma

Svije鎍 bijela
mrtvo lice otkriva,
blijedo i lijepo hladno鎢
smrtnosti ne otkriva
dok sjaj plamena
pada na njega
krscanin @ 13:04 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
鑕tvrtak, sije鑑nj 10, 2008
Kad je 1054. došlo do velikog raskola istoka i zapada, ba鑕ne su 緀stoke kletve jedni na druge... Stolje鎖ma kasnije papa Pavao VI. i patrijarh Atenagora povukli su te kletve i od tada se radi na pribli綼vanju dvaju ogranaka Crkva... Naime katolici i pravoslavci imaju 99% jednakog u svojoj vjeri... Dok katolici 鑑ste i svete slike i kipove, BDM, Isusa i ostalih svetaca, pravoslavci 鑑ste samo svete slike (ikone)... Katolici imaju 7 svetih sakramenata = pravoslavnih 7 vjerskih istina... Jedina bitnija razlika je u ustrojstvu sve鎒nika, tj. po crkvenoj hijerarhiji... Udru緄vanje ove dvije crkve poti鑕 ekumenizam, tj. pokret za jedinstvo svih krš鎍na... Primjer zajedništva je i Me饀gorje, gdje se mole zajedno katolici, pravoslavci i protestanti... Zabilje緀na je i ispovjest jedne pravoslavke koja je ozdravila od raka dok je nad njom molio katoli鑛i sve鎒nik... Ja sam potpuno za jedinstvo svih krš鎍na, jer svi krš鎍ni imaju isto po鑕lo, Isusa Krista...
krscanin @ 13:47 |Komentiraj | Komentari: 12 | Prikaži komentare
srijeda, sije鑑nj 9, 2008
Rijetko koja dr綼va u svijetu ima situaciju kao u BiH... Najve鎖 problem BiH je taj što su sva tri naroda druga鑙je vjere, tradicije, pa i jezika koji je prakti鑞o skoro isti... Danas se osje鎍 velika nelagoda kada se za餰 na teritorij drugoga naroda... Bošnjaci smatraju BiH svojom jedinom domovinom, i nemaju izbora za zamjenskom, Hrvati i Srbi pak mogu ako im bude nepodnošljiva situacija u BiH preseliti u Hrvatsku odnosno Srbiju, a da ne budu manjina... Dok Srbi imaju svoj entitet, Hrvati nemaju ništa... Manjina su u Federaciji, a doga餫 im se ista situacija kao Indijancima u Americi, ili Aborid緄nima u Australiji... Iako su se naselili stolje鎖ma prije Srba i Bošnjaka, sve ih je manje... Ni kod Srba nije puno bolje što se ti鑕 nataliteta, i oni su u minusu... Bošnjaci pak uspješno šire svoj narod, natalitet im raste... Iako su Hrvati ekonomski najja鑙 narod u BiH, ne prognozira se svijetla budu鎛ost, na綼lost... Teško 鎒 BiH ikada biti potpuno stabilna dr綼va, na綼lost, ako se ne podijeli, ili ako ne zavlada potpuno jedan od naroda... A obadva ova izbora su loša za su緄vot naroda... BiH mo緀 biti bolja za sve, ali definitivno bez rata ili nekih dubokih podjela...
krscanin @ 10:41 |Komentiraj | Komentari: 10 | Prikaži komentare
utorak, sije鑑nj 8, 2008
Saudijska Arabija ima društvo ure餰no prema islamskom kodeksu i svako propovjedanje ili vjerovanje u krš鎍nstvo se ka緉java se smr鎢... Iako je teško povjerovati da i danas postoje dr綼ve s tako nedemokratskim društvom u kojem su ljudi prisiljeni biti muslimani,  Saudijska Arabija je poznata po rigoroznim mjerama islama... Kada tamo odete slobodno mo緀te ostaviti svoje stvari nasred grada, nitko se ne usudi ukrasti... Nije ni 鑥do kada je cijena kra餰, gubitak ruke... Zabranjeno je nostiti kri oko vrata, a 鑙tam baš da nisu dopustili Francuskom predsjedniku da do餰 sa svojom nevjen鑑nom suprugom, jer je ka緐 "neprimjereno" da se dru緀 muškarac i 緀na koji nisu u braku ili rodu... Mislim da se ipak trebaju tolerirati barem osnovne slobode u svakom društvu, a Saudijska Arabija ih uspješno krši, kad Saudijci do饀 u Europu ili Ameriku, mogu biti koje ho鎒 vjere, a kad krš鎍ni do饀 u Arabiju nesmiju nositi kri, ili se du緀 zadr綼ti, osim ako ne 緀le pre鎖 na islam...
krscanin @ 13:30 |Komentiraj | Komentari: 13 | Prikaži komentare
ponedjeljak, sije鑑nj 7, 2008
Ve鎖na nas zamišlja Indiju kao hinduisti鑛u ili budisti鑛u zemlju, no naši misionari uspjeli su do鎖 i do srca Indijaca u isto鑞om djelu Indije... Danas ima i krš鎍na na podri鑚u Indije zahvaljuju鎖 misionarima koji su odva緉o krenuli propovijedati evan餰lje... Ne treba zaboraviti Majku Terezu... Evo ispovijesti jednoga misionara: "U sumrak po鑙nje ceremonija Bogorodici... Svi ljudi nose ru緄ne latice, sretni su iako nemaju ništa materijalnoga... U svome siromaštvu radosno 緄ve krš鎍nstvo, i mole se Isusu Spasitelju..." Na綼lost nisam imao prilike biti u Indiji, ali ka緐 da Indijci krš鎍ni prave veli鑑nstvene ceremonije posve鎒ne Bogu, Gospi... Kada se kritizira i hvali Crkva, svi zaborave da i u dr綼vama svijeta, gdje se nitko ne nada, 緄vi mali, ali i najljepši dio Kristove Crkve...
krscanin @ 13:13 |Komentiraj | Komentari: 20 | Prikaži komentare
nedjelja, sije鑑nj 6, 2008
Prema najnovijem istra緄vanju o vjerskoj pripadnosti Hrvatskih gra餫na samo je 5% ateista, dok je 95% vjernika... Najviše je naravno katolika 88%, pravoslavnih 5%, muslimana 1%, a od ostalih vjernika ve鎖nom su to razne krš鎍nske sekte i ogranci... Zanimljivo je to da unato dugogodišnjoj komunisti鑛oj ateizaciji Hrvatske, vrlo malo ljudi se deklarira kao ateisti... Neki ljudi jednostavno ne鎒 priznati da ne vjeruju, ali ipak je iznena饀ju鎒 malo ateista s obzirom na o鑕kivanja... Dok je u svijetu trend ateizacije i nastajanja novih religijskih pravaca, 鑙ni se da se Hrvati sve više okre鎢 Bogu... Crkve su sve punije, a ljudi tra緀 i pronalaze odgovore u religiji koju smatraju ispravnom...
krscanin @ 11:14 |Komentiraj | Komentari: 21 | Prikaži komentare
subota, sije鑑nj 5, 2008
Zanimaju鎖 se za 緄vot krš鎍na u Africi, intervjuirao sam jednog Kamerunca koji je pomo鎢 nogometa došao u BiH 鑑k iz Kameruna... Prvo pitanje bilo je koji su mu prioriteti u 緄votu. Odgovorio je bez razmišljanja, na prvom mjestu Bog, zatim obitelj, pa nogomet i prijatelji... Na pitanje koji su problemi krš鎍na u Kamerunu, odgovor je jasan, neimaština, ali što se ti鑕 vjerskog 緄vota uspješno su povezali krš鎍nstvo i svoju tradiciju... Problem mladih Afrikanaca je taj što su mnogi talentirani, a nemaju gdje pokazati taj talenat. Rijetki su otišli u Europu... Naviknut je na veoma toplu klimu, pa ka緀 da se veoma neugodno iznenadio sije鑑njskim temperaturama, pogotovo kada je bio u Rusiji... Uspješno savladava Hrvatski jezik, no naglasak ostaje Kamerunski... Mladi krš鎍ni u Kamerunu u鑕 鑙tati i pisati, ali ne mnogo više, zamislite koliko je porazno da mnogi inteligentni ljudi nemaju mogu鎛ost ni osnovnog obrazovanja... Crkva ih sve povezuje, i veoma su rado primili krš鎍nstvo kao svoju religiju...
krscanin @ 13:48 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
petak, sije鑑nj 4, 2008
Prvi simboli krš鎍nstva bili su riba i ptica... Riba ima vrlo duboko zna鑕nje... Naime na Gr鑛om se riba ka緀 IHTIS, a to su prva slova Isusovog indetiteta, Iesu Hristos Theu Ios Soter tj. Isus Krist Bo緅i Sin Spasitelj... Ptica je ozna鑑vala slobodu, a ona se upotrebljavala najviše kada je došlo do oslobo餰nja i priznanja krš鎍nstva od strane Konstantina 313.godine.... Danas je prepoznatljivi znak krš鎍nstva kri, koji je univerzalni simbol svih Kristovih sljedbenika... Riba se koristila kada su se krš鎍ni krili po katakombama, pa bi na zidove crtali ribe koje bi im pokazivale put, a Rimljani nisu sku緄li da su je to krš鎍nski simbol i izgubili bi se u podzemnom labirintu katakomba... Danas se više ne koriste stari simboli, sa鑥van je samo kao simbol kri, znak svih krš鎍na, i osnovni pojam krš鎍nskog 緄vota...
krscanin @ 22:54 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
U današnje vrijeme teolozi mnogo raspravljaju o mogu鎛osti da su Josip i Marija imali svoje djece, koje je Marija rodila kroz vrijeme od Isusove 12-30 godine, jer to vrijeme nije opisano u Bibliji... Neki do smatraju kao negativno, što ja naprotiv smatram veoma pozitivno... U Bibliji se spominju mnoge osobe, no zbunjuje to što su svi me饀sobno nazivani bra鎜m (po Adamu i Evi)... E sada je li bilo Isusove biološke bra鎒 preko Marije, to je pitanje... Neki govore da su pape tijekom srednjeg vijeka mnogo toga mijenjale i izbacivale iz Biblije, iz meni nepoznatog razloga... Bilo kako bilo, ako je Isus i imao bra鎒 preko Marije, meni je to sasvim pozitivno i uop鎒 se ne kosi s našom vjerom... Bilo bi 鑥dnije da i nije imao bra鎒 u to vrijeme kad je svatko imao po nekoliko djece, pa vjerojatno i Josip i Marija, koja je rodila Spasitelja...
krscanin @ 14:55 |Komentiraj | Komentari: 25 | Prikaži komentare
鑕tvrtak, sije鑑nj 3, 2008
Iako 鑑k i u Crkvenim dokumentima piše da je dopuštena smrtna kazna teškim ubojicama i sl. ja se ne sla緀m s tim... Bez obzira na sve ja se zala緀m protiv smrtne kazne... Prvi i osnovni razlog je igranje da sam Bog... Zašto bi ja odlu鑙vao ho鎒 li netko 緄vjeti ili ne鎒... Ako netko u鑙ni strašan zlo鑙n, odvojit 鎢 ga od ostalih samoga u zatvor i ne鎒 više nauditi, a ne ubijati ga... Smrtna kazna mi nikako ne mo緀 biti opravdana, pa 鑑k ni od pape... Ka緉javati trebamo svim zemaljskim zakonima, ali u Bo緅e ne treba dirati... Ja vjerujem da nakon smrti nepokajnika 鑕ka kazna, ali ipak nemamo pravo odlu鑙vati kada 鎒 tko umrijeti... To je moj stav, smatram ga ispravnim i nadam se da 鎒 se smrtna kazna ukinuti...
krscanin @ 13:22 |Komentiraj | Komentari: 13 | Prikaži komentare
U krš鎍nstvu najtajanstveniju dio vjerovanja je onaj o Presvetome Trojstvu... Naime krš鎍nstvo ispovjeda vjeru u jednoga Boga, ali spominju se tri Bo綼nske osobe... Bog Stvoritelj, SIn Otkupitelj i Sveti Duh... Kroz povijest Crkve mnogo se razglabalo o toj temi i na kraju je odlu鑕no da je to velika vjerska misterija... Svaki krš鎍nin ima pravo na svoje mišljenje o Presvetome Trojstvu, ali najbitnije je to da je Bog Stvoritelj, Isus Otkupitelj i Duh Sveti Nadahnitelj ljudi kojeg Bog šalje... U Bibliji stoji da Isus moli nebeskoga Oca, dakle na nebu je Stvoritelj, Isus se krstio i 鑥o se glas od Boga Oca: "Ovo je sin moj ljubljeni"  dakle i Isus ima bo綼nstva u sebi.. A spominje se i Duh Sveti kojeg šalje Otac, a kasnije i Isus... Mnogo puta se kasnije spominje kako je Isus na prijestolju s desna Boga Oca, pa je mogu鎒 da je Duh Sveti slijeva... Bilo kako Bilo, nama je vjerovati u jednoga Boga, vrhovno Presveto Trojstvo, u kome je Bog koji je sve stvorio, spasio nas, i nadahnjuje proroke i svete ljude...
krscanin @ 11:31 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
srijeda, sije鑑nj 2, 2008
Iako postoje nebrojene razlike izme饀 muslimana i krš鎍na, postoje i sli鑞osti... Za obje vjere Bog je samo jedan, apsolutno suveren, svemogu, sveznaju, sveprisutan, svet, pravedan, istinit. I Islam i Krš鎍nstvo vjeruju u jednog Boga koji je Stvoritelj svega u svemiru. Obje vjere vjeruju u Isusa, muslimani kao proroka Issu, krš鎍ni kao mesiju Isusa, Bo緅eg poslanika, Bo緅eg sina, Otkupitelja grijeha, "Onoga koji je od samoga Boga"... Dok muslimani imaju poprili鑞o definiran stav prema svemu, u krš鎍nstvu postoji ono što krš鎍ni zovu "Velika vjerska misterija"... To je najprije "misterija Presvetog Trojstva" o kojoj 鎢 pisati drugi put... Ono što je u krš鎍nstvu odbijaju鎒 prema islamu je to da je Isus upozorio, da 鎒 prije njegova ponovnog dolaska biti mnoštvo la緉ih proroka... Sve velike vjere povezuje Maitreja, a to je osoba koja se 鑕ka, u islamu veliki imam, u krš鎍nstvu Isusov ponovni dolazak, u 緄dovstvu mesija itd. Prema nekim mišljenjima on 鎒 do鎖 kao jedna osoba za sve vjere... Bitno je da je Bog samo jedan i poma緀 svima, sve nas je jednake i ravnopravne stvorio i trebamo se me饀sobno poštivati i razumjevati preko me饀religijskog dijaloga...
krscanin @ 17:22 |Komentiraj | Komentari: 10 | Prikaži komentare
Poznato je da 鑟vjekov imunološki sustav bolje radi kada 鑟vjek nema stresa, opušten je i psihološki stabilan.... Znanstveno je utvr餰no da vjera 鑟vjeku daje odre餰nu sigurnost, nadu, opuštenost i pozitivnost koja mnogo utje鑕 na naše zdravlje i imunološki sustav... Vjernici mnogo puta gledaju pozitivnije na sve i uspješniji su u 緄votu... Naravno samo istinski vjernici, a ne "vjernici"... Naime centar u mozgu koji reagira na raspolo緀nje u blizini je centra za imunitet, pa oni me饀sobno utje鑥 jedan na drugi... Naravno postoje i ozdravljenja koja samo vjera mo緀 objasniti, to su 鑥da koja se doga餫ju u raznim svetištima... Najva緉ije za zaklju鑙ti je da vjernici imaju ja鑙 imunitet i br緀 ozdravljaju, pa 鑑k i od neizlje鑙vih bolesti, što je još jedan poticaj za 鑦rš鎢 vjeru...
krscanin @ 15:20 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
utorak, sije鑑nj 1, 2008
Pod pojmom "nositi svoj Kri", podrazumjevam sve probleme, mane koje svatko ima... 萫sto i sam pomislim da mi je se rješiti neke mane, teško鎒, problema... Najgore je pomišljati da je Bo緅a kazna ako se rodimo sa teškim nedostatkom, manom... Ja svoje mane prihva鎍m kao svoj Kri, i ne bi bilo dobro da ih nemam, jer upravo te mane, taj Kri me 鑙ne sli鑞im Spasitelju Isusu Kristu... U Isusovom Kri緐 sadr綼ni su svi naši Kri緀vi, i nema veze ako nekad padnemo, i sam Isus je tri puta pao nose svoj kri, ali je svaki put ustao... To nije sve, on je za pomo imao Šimuna koji mu je pomogao nositi Kri, ali i mi imamo samog Isusa koji nam nudi pomo da nosimo svoj Kri... I na kraju nas 鑕ka ista sudbina kao i Isusu, uskrsnu鎒 na vje鑞i 緄vot u Kristovom kraljevstvu u kome 鎒 nam biti vje鑞a milost i zajedništvo sa ostalim Bo緅im narodom...
krscanin @ 19:56 |Komentiraj | Komentari: 22 | Prikaži komentare
Oglasi:
Anketa
Va stav o ukazanjimaAnketa
Koliko imate godina?


Shoutbox
10.1.2015. 16:32 :: obat herbal keputihan
obat herbal keputihan
10.1.2015. 16:34 :: testimoni propolis untuk keputihan
testimoni propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:35 :: dosis propolis untuk keputihan
dosis propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:38 :: khasiat propolis untuk keputihan
khasiat propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:40 :: manfaat propolis untuk keputihan
manfaat propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:42 :: propolis obat keputihan
propolis obat keputihan
10.1.2015. 16:43 :: propolis untuk keputihan
propolis untuk keputihan
14.1.2015. 8:17 :: agen propolis
agen propolis
14.1.2015. 8:17 :: reaksi propolis
reaksi propolis
14.1.2015. 8:17 :: cara pengobatan propolis
cara pengobatan propolis
14.1.2015. 8:17 :: dosis propolis
dosis propolis
14.1.2015. 8:17 :: testimoni propolis
testimoni propolis
14.1.2015. 8:17 :: propolis
propolis
14.1.2015. 8:17 :: obat herbal
obat herbal
14.1.2015. 8:17 :: distributor propolis
distributor propolis
14.1.2015. 8:17 :: propolis goodfit
propolis goodfit
14.1.2015. 9:07 :: efek samping propolis
efek samping propolis
14.1.2015. 9:07 :: goodfit nano propolis
goodfit nano propolis
14.1.2015. 9:07 :: manfaat propolis
manfaat propolis
14.1.2015. 9:07 :: khasiat propolis
khasiat propolis
14.1.2015. 9:07 :: merk propolis terbaik
merk propolis terbaik
14.1.2015. 9:07 :: jenis propolis yang paling bagus
jenis propolis yang paling bagus
14.1.2015. 9:07 :: propolis brazilian asli
propolis brazilian asli
14.1.2015. 9:07 :: propolis nano murah
propolis nano murah
23.1.2015. 13:28 :: merk propolis terbaik
merk propolis terbaik
23.1.2015. 13:28 :: propolis brazilian asli
propolis brazilian asli
25.1.2015. 18:48 :: propolis brazilian asli
propolis brazilian asli
25.1.2015. 18:51 :: jenis propolis terbaiks brazilian asli
jenis propolis terbaik
26.10.2015. 19:27 :: propolis obat hepatitis
propolis obat hepatitis
24.3.2017. 15:06 :: obat alergi, obat anti alergi, obat alergi herbal, obat alergi alami, obat alergi kulit, obat alergi gatal, obat herbal untuk alergi, obat alergi udang, obat alergi seafood, propolis obat alergi, obat alergi untuk bayi, obat alergi untuk anak, obat alergi untuk ibu hamil, obat alergi susu, obat alergi untuk ibu menyusui, obat alergi untuk bayi yang bagus dan aman
<em>obat alergi, obat anti alergi, obat alergi herbal, obat alergi alami, obat alergi kulit, obat alergi gatal, obat herbal untuk alergi, obat alergi udang, obat alergi seafood, propolis obat alergi, obat alergi untuk bayi, obat alergi untuk anak, ob
Brojač posjeta
85938
Index.hr
Nema zapisa.